Projecte d'autonomia de centres

Objectiu final del Pla Estratègic:

 “Garantir que l’alumnat assoleixi les competències i els mecanismes que li permetin desenvolupar-se integralment en la societat actual- independentment del seu origen social, econòmic, cultural i/o de gènere- afavorint la participació i la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa”.

Per tal d’assolir aquest objectiu final, proposem els següents objectius basats en una línia metodològica innovadora i en la cohesió de l’equip de mestres del centre.

Objectius de centre:

  1. Millorar les competències lingüístiques de l’alumnat
  2. Integrar i sistematitzar l’ús de les noves tecnologies a la pràctica educativa
  3. Afavorir les relacions entre tota la comunitat educativa
  4. Consolidar una línia metodològica constructivista i incorporar-la al PEC
  5. Crear espais de reflexió sobre els propis processos: Lingüístics, cognitius i emocionals

Contacta

Telèfon 93 3105295      a8001595@xtec.cat

 

 

 

 

CLIQUEU A:

 

SPOTIFY

 

MÚSICA MATINAL DE PRIMÀRIA

 

Busqueu escolaangelbaixeras i trobareu les carpetes de cada trimestre amb les audicions matinals! 

 

 

AFA

Si veus una fotografia teva i no vols que surti, escriu-nos i de seguida la treurem. Moltes gràcies!