Projecte lingüistic

PROJECTE EN ELABORACIÓ

PROJECTE LINGÜÍSTIC 2018.pdf
Documento Adobe Acrobat 365.2 KB

 

En el nou decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació primària es contempla que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà utilitzat normalment com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

 

Tot l’alumnat ha d’assolir una sòlida competència comunicativa en acabar l’educació obligatòria, i és aquest l’objectiu fonamental del projecte educatiu plurilingüe. Per donar coherència a aquest objectiu, els centres han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic. Per tal que  alumnat nouvingut pugui continuar, o iniciar si s’escau, el procés d’aprenentatge de la llengua catalana i de la llengua castellana fixarem els criteris oportuns.

 

El tractament de les llengües al Centre es fa de la següent manera:

Contemplem l’ensenyament de tres llengües: catalana, castellana i anglesa.

  • La llengua catalana és la llengua vehicular de l’escola i s’imparteix a tots els nivells.
  • La llengua castellana s’introdueix a partir del primer curs de cicle inicial de primària a nivell oral i a partir de CM a nivell escrit.
  • La llengua anglesa s’imparteix des de l’últim curs d’educació infantil fins a l’últim curs de cicle superior com a llengua estrangera.

Contacta

Telèfon 93 3105295      a8001595@xtec.cat

 

 

 

 

CLIQUEU A:

 

SPOTIFY

 

MÚSICA MATINAL DE PRIMÀRIA

 

Busqueu escolaangelbaixeras i trobareu les carpetes de cada trimestre amb les audicions matinals! 

 

 

AFA

Si veus una fotografia teva i no vols que surti, escriu-nos i de seguida la treurem. Moltes gràcies!