Menjador curs 2019-20

Benvolgudes famílies:

El servei de menjador que oferim a l’Escola Baixeras està gestionat per l’Escola i  la Comissió de menjador. Comença el dia 12 de setembre i acaba el dia 19 de juny, ambdós inclosos[1]. L’empresa que ens ofereix el càtering és 9Naturalcuina i en l’actualitat 13 monitores i monitors tenen al seu càrrec l’educació de nenes i nens, pel que fa a hàbits en el menjar i a l’estona de lleure, des de l’hora que comença el servei fins que es reprèn l’horari escolar a la tarda: 6 d’elles al parvulari i 7 a primària.

 El servei s’ofereix a les famílies en dues modalitats i el compromís de pagament d’una o altra queda establert en iniciar-se el curs, mitjançant la signatura d’una declaració de coneixement de les condicions.

 Així,les famílies que preveuen fer ús fix del servei de menjador al llarg de tot el curs(usuàries fixes) paguen la quantitat fixa i l’escola ofereix la possibilitat de fer-ho en 10 quotes, una per mes, des del setembre fins el juny, ambdós inclosos. Aquesta quantitat inclou el pagament de les monitores així com del menjar diari i el sosteniment de les despeses que suposa l’existència d’un servei estable, de qualitat i ininterromput. Les famílies usuàries fixes signen una declaració de coneixement de les condicions del servei i es comprometen a ser usuaris/es tot el curs escolar.

 Les famílies que fan ús puntual del menjador (usuàries esporàdiques) són aquelles que requereixen del servei no més de 10 dies al mes. Aquesta quantitat inclou el preu del menjar i de la part proporcional diària del sosteniment del servei (pagament de monitoratge). Han d’avisar almenys amb un dia d’antelació a l’escola per a fer-ne ús, excepte en cas d’emergència, en què poden comunicar-ho a primera hora del matí. 

Les famílies usuàries fixes poden domiciliar els rebuts de menjador. Per tal de fer-ho han de presentar el full amb el número de compte.

Les famílies beneficiàries de l’ajut de menjador, poden domiciliar el pagament de la quota o pagar en efectiu o amb tarja a la secretaria de l’Escola.

 

 

 

 

 

Impagaments i descomptes:

-Les famílies usuàries del servei de menjador tenen dret a descompte a partir del quart dia de malaltia consecutiu d’un nen o nena. Es retornarà la part proporcional, corresponent al preu del menjar. Es descomptarà l’import del menú per absència al menjador per motius de viatge mínim 15 dies i previ avís amb 15 dies d’antelació.

-Les famílies beneficiàries de l’Ajut de Menjador que no estiguin al corrent de pagament  no podran seguir gaudint de l’Ajut ni del Servei.

-Les famílies que tenen deute acumulat del curs anterior han de passar per secretaria del centre a pagar la quantitat pendent abans del primer dia de servei de menjador del curs. En cap cas es podran quedar a dinar tenint deutes del curs anterior.

 Durant els darrers cursos l’Escola/Comissió de Menjador ha invertit molts esforços en millorar progressivament el Servei de Menjador, tant pel que fa a la qualitat del servei de monitoratge com pel que fa a la qualitat de l’alimentació, i compta amb el bon acompliment de la normativa de pagament de totes les famílies que durant el curs en fan ús per a seguir millorant-lo. Us transmetem la seguretat que des de l’Escola seguirem treballant per a mantenir els bons resultats obtinguts fins ara i us agraïm, per avançat, la vostra confiança i la vostra col·laboració.  

 

 Direcció de l’Escola i comissió de menjador.

 

 

 

 

 


[1] Les famílies de P3 podrán fer ús del servei de menjador a partir del primer dia després del periode d'adaptació.


Contacta

Telèfon 93 3105295      a8001595@xtec.cat

 

 

 

 

CLIQUEU A:

 

SPOTIFY

 

MÚSICA MATINAL DE PRIMÀRIA

 

Busqueu escolaangelbaixeras i trobareu les carpetes de cada trimestre amb les audicions matinals! 

 

 

AFA

Si veus una fotografia teva i no vols que surti, escriu-nos i de seguida la treurem. Moltes gràcies!